Waynoka/Avard to St. Louis

Avard to Enid

Enid to Perry

Perry to Tulsa

Tulsa to Afton

Afton to Nichols/Springfield

Iron Mountain Junction to Springfield

Iron Mountain Junction to Grand Avenue

Grand Avenue to Gratiot